Xarxa Afic

Categories

Política de privacitat

El present avís legal regula l'accés i l'ús del servici www.comercioscomunitatvalenciana.com (d'ara en avant, "Portal de Comercios") , propietat de Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, així com la resta de portals locals de cada municipi

Propietat intel·lectual i industrial, continguts de Portal de Comercios

  • Portal de Comercios en la seua totalitat, incloent el seu disseny, estructura, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç o, si és el cas, a les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Queda prohibida la reproducció dels continguts de qualsevol tipus publicats en Portal de Comercios sense el consentiment expresse del propietari de la web.
  • La Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç no assumirà cap responsabilitat respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegen infringits per un tercer o usuari.

Enllaços a pàgines de tercers

  • Portal de Comercios pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.
  • Portal de Comercios no assumix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'este lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a este lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre Portal de Comercios i les persones o entitats autores y/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

  • Portal de Comercios no garantix que el lloc web vaja a funcionar constant, sense retards o interrupcions, per la qual cosa Portal de Comercios no es fa responsable dels danys i prejuís que puguen derivar-se de les possibles fallades en disponibilitat i continuïtat tècnica del lloc web.
  • Portal de Comercios no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjuí i/o benefici deixat d'obtindre per l'usuari o qualsevol altre tercer que es veja perjudicat conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa del servici o fallada en la xarxa d'Internet.
  • Portal de Comercios no garantix que els continguts de Portal de Comercios vagen a estar permanentment actualitzats, ni que els continguts aportats pels usuaris o centres de formació vagen a ser conformes a la llei, moral , bona fe i/o als bons costums, o que no vagen a contindre qualsevol classe d'error, per la qual cosa Portal de Comercios no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjuí i/o benefici deixat d'obtindre per l'usuari o qualsevol altre tercer que es veja perjudicat conseqüència dels mateixos.